Potrošači i zajednica

Izvještaj o odgovornom poslovanju za 2017. godinu

Dukat je objavio svoj šesti Izvještaj o odgovornom poslovanju za 2017. godinu, nastavljajući time praksu izvještavanja o odgovornom poslovanju.

Izvještaj na sveobuhvatan i transparentan način donosi pregled Dukatovih nefinancijskih učinaka u 2017. godini na području ljudskih prava, uvjeta rada, odnosa s proizvođačima mlijeka, kvalitete proizvoda, doprinosa zajednici, zaštite okoliša, borbe protiv korupcije i korporativnog upravljanja.

Izvještaj je pripremljen u skladu s načelima United Nations Global Compacta (UNGC), a dijelom prati i smjernice Svjetske inicijative za izvještavanje (GRI) te smjernice Europske komisije za izvješćivanje o nefinancijskim informacijama.

Iako se UNGC-u i Global Compact mreži Hrvatska pridružio 2012. godine, Dukat dugi niz godina svoje poslovanje temelji na načelima odgovornosti, održivosti i transparentnosti te ih dosljedno primjenjuje u odnosu sa zaposlenicima, potrošačima, poslovnim partnerima, širom zajednicom te u odnosu spram okoliša. Tako, primjerice, Dukat od 2000. godine redovito izvještava o stanju okoliša i postignućima u njegovoj zaštiti.

30.03.2018.

Dukat_Izvještaj o odgovornom poslovanju za 2017. godinu

Dukat_Corporate Social Responsibility Report 2017