Potrošači i zajednica

Obavijest potrošačima u slučaju kupnje proizvoda s istekom roka valjanosti

Svaki subjekt u poslovanju s hranom dužan je voditi brigu o zdravstvenoj ispravnosti hrane u svojim proizvodnim i poslovnim procesima. Navedeno podrazumijeva da je proizvođač hrane dužan trgovcu isporučiti zdravstveno ispravan proizvod, dok trgovac, nakon što proizvod zaprimi, preuzima odgovornost za njegovu zdravstvenu ispravnost, odnosno adekvatno skladištenje, rukovanje proizvodom te praćenje roka valjanosti proizvoda koji se nalaze na njegovim policama.

Tvrtka Dukat d.d. jamči isporuku zdravstveno ispravnog proizvoda trgovcu u roku koji je naveden na ambalaži proizvoda, dok je trgovac odgovoran za praćenje roka valjanosti proizvoda na svojim policama te njihovo uklanjanje s polica najkasnije danom isteka valjanosti proizvoda.

Navedeno je regulirano Zakonom o hrani, Pravilnikom o higijeni hrane i Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla.

Dukat kao odgovorna tvrtka veliku pažnju posvećuje kvaliteti i sigurnosti proizvoda, o čemu svjedoči norma ISO 9001, primjena HACCAP standarda te norma ISO 22000 za učinkovito upravljanje sigurnošću hrane. Nadalje, Dukat će poduzeti sve potrebne radnje kako bi skrenuo pažnju trgovaca na ovakve propuste s ciljem kako se oni ne bi ponovili.

Potrošače upućujemo da u ovakvim slučajevima kontaktiraju prodajno mjesto gdje je sporni proizvod kupljen, kako bi im se refundirao novac ili zamijenio proizvod, ali i da o slučaju obavijeste i proizvođača proizvoda.

05.04.2013.