Potrošači i zajednica

Izvještaj o napretku za 2013. godinu

Nastavljajući praksu izvještavanja o odgovornom poslovanju, Dukat je objavio Izvještaj o napretku za 2013. godinu, koji svjedoči o primjeni i predanosti načelima UN Global Compacta.

Izvještaj je pripremljen u skladu s načelima UN Global Compacta i smjernicama Svjetske inicijative za izvještavanje, a pokriva aktivnosti Dukata na području ljudskih prava, uvjeta rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije u 2013. godini.

Iako se inicijativi UN Global Compacta pridružio 2012. godine, Dukat dugi niz godina svoje poslovanje temelji na načelima odgovornosti, transparentnosti i profesionalizma te ih dosljedno primjenjuje u odnosu s poslovnim partnerima, potrošačima, zajednicom i zaposlenicima te u odnosu spram okoliša. Tako, primjerice, Dukat od 2000. godine redovito izvještava o stanju okoliša i postignućima u njegovoj zaštiti.

Uz pregled aktivnosti i postignuća vezanih uz primjenu deset načela UNGC-a drugi Dukatov Izvještaj o napretku daje odgovor i na niz GRI G3 pokazatelja učinka u skladu sa smjernicama Svjetske inicijative za izvještavanje.

06.06.2014.