Okoliš

Naš doprinos zaštiti okoliša

Strateški usmjeren prema odgovornom ponašanju prema okolišu, Dukat godinama izgrađuje vlastiti sustav upravljanja okolišem, kontinuirano smanjujući negativne utjecaje na okoliš.

Odlučni smo u provođenju politike održivog razvoja, stalnom unapređenju sustava zaštite okoliša te praćenju i smanjivanju utjecaja na okoliš. Politika upravljanja kvalitetom i okolišem Dukata predstavlja krovni dokument sustava upravljanja okolišem i temeljnu izjavu Dukata d.d. o namjerama i načelima upravljanja okolišem, koja ujedno predstavlja okosnicu za djelovanje i postavljanje vlastitih općih i pojedinačnih ciljeva zaštite okoliša.

U Izvješćima o stanju okoliša redovno objavljujemo značajne aspekte okoliša koje nadziremo i kontroliramo, minimizirajući u najvećoj mogućoj mjeri mogućnosti negativnih utjecaja na okoliš. Aktivno unapređujemo vlastiti sustav upravljanja u dokumentiranom i realnom opsegu, koji obuhvaća naše djelatnosti, proizvode i usluge, te doprinosimo poboljšanju neposrednog okruženja, kao i šire globalne zajednice.

Obvezujemo se stalno poboljšavati i unaprjeđivati sustav te pratiti, sprječavati i smanjivati sve vrste onečišćavanja. Naš doprinos ogleda se u smanjenju emisija stakleničkih plinova u atmosferu, smanjenju i kontroli svih kategorija otpada, postupanju s otpadom, odnosno njegovim selektiranjem i recikliranjem.

Smanjenje negativnih utjecaja na okoliš postižemo uštedom svih izvora energije, vode i plina te primjenom po okoliš najpovoljnijih materijala u svim tehnološkim procesima. Također, planiranjem tura i korištenjem tzv. route planning sustava optimiziramo potrošnju goriva čime se ostvaruje minimalna potrošnja goriva Dukatovih vozila.