Potrošači i zajednica

Izvještaj o odgovornom poslovanju za 2014. godinu

Dukat je objavio svoj treći Izvještaj o napretku za 2014. godinu, koji svjedoči o primjeni i predanosti načelima UN Global Compacta, nastavljajući time praksu izvještavanja o odgovornom poslovanju.

Izvještaj je pripremljen u skladu s načelima UN Global Compacta i G4 smjernicama o održivosti Svjetske inicijative za izvještavanje, a pokriva aktivnosti i odgovorne prakse Dukata na području ljudskih prava, uvjeta rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije u 2014. godini.

Iako se inicijativi UN Global Compacta pridružio 2012. godine, Dukat dugi niz godina svoje poslovanje temelji na načelima odgovornosti, transparentnosti i profesionalizma te ih dosljedno primjenjuje u odnosu sa zaposlenicima, potrošačima, poslovnim partnerima, širom zajednicom te u odnosu spram okoliša. Tako, primjerice, Dukat od 2000. godine redovito izvještava o stanju okoliša i postignućima u njegovoj zaštiti.

Uz pregled aktivnosti i postignuća vezanih uz primjenu deset načela UNGC-a treći Dukatov Izvještaj o napretku daje odgovor i na niz G4 pokazatelja održivosti u skladu sa smjernicama Svjetske inicijative za izvještavanje.

02.06.2015.