Potrošači i zajednica

Izvještaj o napretku za 2012. godinu

Prepoznajući važnost izvještavanja o odgovornom poslovanju, Dukat je objavio Izvještaj o napretku za 2012. godinu, koji je pripremljen u skladu s načelima UN Global Compacta i smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje. Izvještaj pokriva aktivnosti Dukata na području ljudskih prava, uvjeta rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije tijekom 2012. godine.

Iako se inicijativi Global Compacta pridružio prošle godine, Dukat već dugi niz godina svoje poslovanje temelji na načelima odgovornosti, transparentnosti, učinkovitosti i profesionalizma te ih dosljedno primjenjuje u odnosu s poslovnim partnerima, potrošačima, zajednicom i zaposlenicima te u odnosu spram okoliša. Tako, primjerice, Dukat od 2000. godine redovito izvještava o stanju okoliša i postignućima u njegovoj zaštiti.

Prvi Dukatov Izvještaj o napretku donosi pregled aktivnosti i postignuća vezanih uz primjenu načela UNGC-a, ali i smjernica Svjetske inicijative za izvještavanje (GRI), čime izvještaj daje odgovor na niz GRI pokazatelja učinaka na području radne okoline, ljudskih prava, okoliša i društva u cjelini.

10.06.2013.