Potrošači i zajednica

ISO sustavi upravljanja kvalitetom, sigurnošću i zaštitom okoliša

Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane te upravljanje okolišem temeljne su vrijednosti Dukat mliječne industrije, a njihovo neprekidno unapređenje prioriteti su poslovanja naše kompanije.

Uz zdravstvenu ispravnost i vrhunsku kvalitetu proizvoda, temelj politike upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane je zadovoljstvo potrošača, a ispunjavanje zahtjeva i očekivanja potrošača naš je imperativ. Dokaz brige o vrhunskoj kvaliteti i ispravnosti proizvoda je posjedovanje certifikata prema međunarodnom standardu ISO 9001 za sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 za sustav upravljanja okolišem te zadovoljavanje ISO 22000 za upravljanje sigurnošću hrane.

Sustav upravljanja kvalitetom provodimo prema zahtjevima norme ISO 9001. Osjetljivost prehrambene industrije, osobito proizvodnje mliječnih proizvoda, razlog je neprekidnog usavršavanja metoda nadzora usmjerenih na zaštitu potrošača i zdravstvenu ispravnost proizvoda.

U Dukatu neprestano usavršavamo metode nadzora usmjerenih na zaštitu potrošača. Ključnu ulogu u tome ima provođenje HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sustava, odnosno analize opasnosti na kritičnim kontrolnim točkama u proizvodnji, s osnovnom zadaćom očuvanja zdravstvene ispravnosti proizvoda. Primjenom HACCP standarda te zadovoljavanjem zahtjeva ISO 22000, učinkovito provodimo sustav upravljanja sigurnošću hrane.

Certifikat prema normi ISO 14001 dokaz je naših težnji i stalnih poboljšanja na planu zaštite okoliša. Dukat mliječna industrija redovito objavljuje godišnja izvješća o zaštiti stanju okoliša, a podaci o zaštiti okoliša javni su i dostupni.

Popis certificiranih značajki dostupan je na www.sgs.com.