Zaposlenici

Dukat prva certificirana “tvrtka prijatelj bicikala” u Hrvatskoj

Dukat je prva tvrtka u Hrvatskoj koja je dobila certifikat “tvrtka prijatelj bicikala”, kao dokaz poticanja zaposlenika na dolazak biciklom na posao te promicanja ovog ekološki prihvatljivog načina prijevoza. Certifikat je Dukatu dodijelila udruga Sindikat biciklista zahvaljujući aktivnostima Rekreativnog biciklističkog kluba Dukat te uređenju novog parkirališta za bicikle, na kojemu je organizirana primopredaja certifikata.

Rekreativni biciklistički klub Dukat pokrenut je prije godinu dana na prijedlog zaposlenika Dukata, u sklopu projekta Dukat Zelena zona. Klub danas okuplja 127 članova - zaposlenika Dukata te promiče rekreativni biciklizam i organizira različite biciklističke aktivnosti.

U želji da potakne zaposlenike na vožnju biciklom do posla, Dukat je, u suradnji sa Sindikatom biciklista, uredio natkriveno parkiralište za bicikle postavivši nove stalke za 30 bicikala. Time je osiguran veći broj parkirnih mjesta za bicikle sa stalcima uz koje je lakše vezati bicikle, a koji se pritom ne oštećuju. Zaposlenicima biciklistima je na raspolaganju i kutija s osnovnim alatom i pumpa za bicikl u slučaju potrebe za manjim hitnim intervencijama.  

Predajući certifikat Mislav Kirac, voditelj programa "Tvrtka prijatelj bicikala" iz Sindikata biciklista, izjavio je: "Drago nam je što je Dukat prepoznao mnoge prednosti korištenja bicikla kao prijevoznog sredstva, što je i dokazao uređenjem novog parkirališta i nizom biciklističkih aktivnosti na koje potiče zaposlenike. Nadamo se da će Dukat biti primjer ostalim tvrtkama u poticanju zaposlenika na dolazak na posao biciklom te da će nastaviti stvarati preduvjete za daljnje poticanje biciklizma."

Certifikat "tvrtka prijatelj bicikala" još je jedna potvrda naše prakse odgovornog poslovanja kojom Dukat potiče zaposlenike na usvajanje zdravih navika i odgovorno ponašanje prema okolišu. Dukat će i dalje raditi na promicanju biciklizma i njegovog ekološkog aspekta te ćemo u rujnu ponovno organizirati veliku biciklističku utrku "Zdrava navika".

Na novouređenom parkiralištu za bicikle održano je i natjecanje u najsporijoj vožnji biciklom u kojem su sudjelovali Dukatovi zaposlenici - članovi biciklističkog kluba Dukat.

Rekreativni biciklistički klub Dukat pokrenut je prije godinu dana na prijedlog zaposlenika Dukata, u sklopu projekta Dukat Zelena zona. Klub danas okuplja 127 članova - zaposlenika Dukata te promiče rekreativni biciklizam i organizira različite biciklističke aktivnosti.

U želji da potakne zaposlenike na vožnju biciklom do posla, Dukat je, u suradnji sa Sindikatom biciklista, uredio natkriveno parkiralište za bicikle postavivši nove stalke za 30 bicikala. Time je osiguran veći broj parkirnih mjesta za bicikle sa stalcima uz koje je lakše vezati bicikle, a koji se pritom ne oštećuju. Zaposlenicima biciklistima je na raspolaganju i kutija s osnovnim alatom i pumpa za bicikl u slučaju potrebe za manjim hitnim intervencijama.

Predajući certifikat Mislav Kirac, voditelj programa "Tvrtka prijatelj bicikla" iz Sindikata biciklista, izjavio je: "Drago nam je što je Dukat prepoznao mnoge prednosti korištenja bicikla kao prijevoznog sredstva, što je i dokazao uređenjem novog parkirališta i nizom biciklističkih aktivnosti na koje potiče zaposlenike. Nadamo se da će Dukat biti primjer ostalim tvrtkama u poticanju zaposlenika na dolazak na posao biciklom te da će nastaviti stvarati preduvjete za daljnje poticanje biciklizma."

Certifikat "tvrtka prijatelj bicikla" još je jedna potvrda naše prakse odgovornog poslovanja kojom Dukat potiče zaposlenike na usvajanje zdravih navika i odgovorno ponašanje prema okolišu. Dukat će i dalje raditi na promicanju biciklizma i njegovog ekološkog aspekta te ćemo u rujnu ponovno organizirati veliku biciklističku utrku "Zdrava navika".

Na novouređenom parkiralištu za bicikle održano je i natjecanje u najsporijoj vožnji biciklom u kojem su sudjelovali Dukatovi zaposlenici - članovi biciklističkog kluba