Zaposlenici

Dukat - jedan od najpoželjnijih poslodavaca domaće prehrambene industrije

U istraživanju provedenom od strane nezavisne istraživačke agencije Hendal, Dukat je potvrdio poziciju jednog od najpoželjnijih poslodavaca u prehrambenoj industriji Republike Hrvatske.

Istraživanje reputacije Dukata provedeno je u dva dijela: prvi dio istraživanja proveden je na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.000 građana Republike Hrvatske dok je drugi dio istraživanja proveden na reprezentativnom uzorku od 102 studenta završnih godina Agronomskog, Prehrambeno-biotehnološkog te Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Zadatak istraživanja bio je detektirati karakteristike idealnog poslodavca te provesti ocjenu i usporedbu Dukata te vodećih domaćih prehrambenih tvrtki na tim istim elementima, sve s ciljem utvrđivanja reputacije Dukata kao poslodavca.
Redovitost plaće, visina plaće, sigurnost radnog mjesta, mogućnost napredovanja, usmjerenost na zadovoljstvo zaposlenika, ulaganja u razvoj zaposlenika, inovativnost tvrtke, snaga tvrtke, dodatne pogodnosti za zaposlenike… neke su od karakteristika poslodavca definirane kao značajne prilikom ocjenjivanja poželjnosti tvrtki kao poslodavca.

Ocjena Dukata
Opća populacija ispitanika, jednako kao i studentska populacija, ocjenjuju navedene karakteristike poslodavca u kontekstu Dukata izuzetno visoko. Između percepcija ispitanih populacija detektirane su i razlike: opća populacija ispitanika kao prednosti Dukata izdvaja sigurnost radnih mjesta, inovativnost tvrtke te usmjerenost na zadovoljstvo zaposlenika dok studentska populacija kao prednosti Dukata najviše izdvaja redovitost plaće, visinu plaće te snagu tvrtke.

Usporedba Dukata s vodećim tvrtkama domaće prehrambene industrije
Opća populacija ispitanika statistički značajno više, u odnosu na većinu ispitivanih tvrtki, Dukatu pripisuje karakteristike poslodavca: ulaganje u razvoj zaposlenika, redovitost plaće, snagu tvrtke te usmjerenost tvrtke na zadovoljstvo zaposlenika.
Studentska pak populacija percipira prednosti Dukata u odnosu na ostale ispitivane tvrtke kroz snagu tvrtke, visinu plaća te inovativnosti tvrtke.

Rezultate dobivene ovim istraživanjem ocjenjujemo izuzetno pozitivnim, gdje obje ispitane populacije, uz svoje specifičnosti i razlike, Dukat ocjenjuju kao pouzdanog i poželjnog poslodavca. Isto tako, obje populacije ocjenjuju Dukat vrlo pozitivno i prilikom usporedbe s vodećim tvrtkama domaće prehrambene industrije. Rezultati ovog "nultog" istraživanja služit će nam za mjerenje pomaka u percepciji reputacije Dukata kod naših ciljnih skupina, a sve s ciljem privlačenja što kvalitetnijih zaposlenika koji mogu pridonijeti uspješnosti poslovanja naše tvrtke.