Potrošači i zajednica

Donacije mliječnih proizvoda humanitarnim ustanovama

Fokus našeg donacijskog angažmana je program donacija mliječnih proizvoda humanitarnim udrugama koje brinu o socijalno ugroženim građanima i djeci širom zemlje.

Tako redovitim donacijama mlijeka i mliječnih proizvoda pučkim kuhinjama, socijalnim samoposlugama i humanitarnim udrugama širom Hrvatske naše proizvode osiguravamo za gotovo 30 tisuća potrebitih građana od Vukovara do Splita.

U protekle dvije godine donirali smo ukupno 463 tone mliječnih proizvoda, od kojih 244 tone u 2016. godini. Više od polovine spomenutih ustanova djeluje u sklopu Caritasa ili Crvenog križa, dok drugu polovicu čine udruge koje se bave humanitarnim radom i koje su registrirane kao posrednici u doniranju hrane pri Ministarstvu poljoprivrede.

Ako ste registrirani kao posrednici u doniranju hrane svoje zamolbe za donacije možete nam poslati na adresu e-pošte: pr@hr.lactalis.com.