Zanimljivosti

Ekološka proizvodnja mlijeka

Iako počeci ekološke poljoprivredne proizvodnje datiraju iz prve polovice 20. stoljeća, njen intenzivni razvoj započinje 90.-ih godina kao odgovor na nepovoljne utjecaje industrijalizacije i "zelene revolucije", odnosno intenzivnog razvoja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje.

Narušena ravnoteža prirodne flore i faune, zdravlja i plodnosti tla, čistoće voda i zraka osnažile su spoznaje o važnosti ekologije pa tako i ekološke poljoprivrede. Međunarodna federacija pokreta ekološke poljoprivrede (IFOAM) definirala je ekološku poljoprivredu kao "proces kojim se razvija održivi agro-ekosustav".

Iako je mnogo definicija pa i naziva ekološke poljoprivredne proizvodnje (organska, biološka, održiva) svima je zajednička briga o prirodnim resursima; zdravlju i prirodnoj plodnosti tla, čistoći voda, zraka, biološkoj raznolikosti i dobrobiti životinja. Ekološka proizvodnja mlijeka predstavlja održivi i zatvoreni agro - ekosustav te pozitivno utječe na okoliš i prirodne resurse.

Što podrazumijeva ekološka proizvodnja mlijeka? Briga o životinjama ključno je načelo ekološke proizvodnje. Svakodnevna njega i briga o životinjama te slobodan način držanja mliječnih krava čine krave zadovoljnijima. Ekološki uzgoj biljaka za prehranu životinja; priprema prirodnih gnojiva i prirodna gnojidba tla čuvaju okoliš i pridonose čistoći i zdravlju zemlje, zraka i voda, izbjegavajući upotrebu onečišćivača tla. Prehrana mliječnih krava bazirana je na cjelovitoj, ekološki uzgojenoj hrani i doprinosi zdravlju i kvaliteti života mliječnih krava u ekološkoj proizvodnji.

Dukat BIO mlijeko do potrošača dolazi savršeno očuvane prirodnosti, pakirano u boci koja najbolje čuva sve prirodne i hranjive sastojke Dukat BIO mlijeka.