Vijesti

Dukat podiže otkupnu cijenu mlijeka šesti put od početka godine

Otkupna cijena mlijeka od 1. kolovoza veća je za 15 lipa, a od početka godine za 80 lipa po litri mlijeka

Kako bi očuvao proizvodnju mlijeka na svom otkupnom području, Dukat po šesti put u ovoj godini podiže otkupnu cijenu mlijeka. Tako će Dukat svojim kooperantima za svaku predanu litru mlijeka od 1. kolovoza plaćati dodatnih 15 lipa, odnosno 80 lipa više po litri od početka godine.

U odnosu na kolovoz prethodne godine, Dukat je svojim kooperantima povećao otkupnu cijenu mlijeka za 35 posto čime im nastoji  dijelom kompenzirati rast ulaznih troškova. Ipak, u Dukatu naglašavaju kako prerađivačka industrija ne može u potpunosti prenijeti povećane troškove u proizvodnji mlijeka na gotov proizvod i tako dodatno opteretiti potrošače.

„Ulaganjem u otkupnu cijenu mlijeka, koje od početka godine iznosi 115 milijuna kuna, nastojimo našim kooperantima kompenzirati strelovit rast ulaznih troškova i cijena energenata. Važno je pri tome naglasiti kako prerađivačka industrija ne može samostalno i bez participacije države sanirati probleme u primarnoj proizvodnji mlijeka koja je danas na koljenima. Vjerujemo da država može, po uzoru na druge zemlje Europske unije, farmerima barem dijelom nadoknaditi rast ulaznih troškova u proizvodnji mlijeka kroz dodatna plaćanja i tako  održati proizvodnju mlijeka u Hrvatskoj“, rekao je Duško Glišić, direktor Dukata, te dodao kako se isto odnosi i na prerađivačku industriju koja se bori s enormnim rastom cijena energenata, ambalaže i svih drugih ulaznih troškova. 

Proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj u neprekidnom je padu. U posljednjih deset godina smanjena je za 28,8 posto, sa 602 milijuna kilograma u 2012. godini na 429 milijuna kilograma u 2021. godini.

Ako uzmemo u obzir da se potrebe Hrvatske za mlijekom kreću oko 950 milijuna kg mlijeka godišnje, dolazimo do alarmantnog podatka kako domaćom proizvodnjom mlijeka podmirujemo manje od 50 posto vlastitih potreba za mlijekom i  da smo kao država prehrambeno ovisni o uvozu ključnih prehrambenih proizvoda – mlijeka i mliječnih proizvoda. 

23.6.2022.