Direktori i Nadzorni odbor

Direktori

Alen Fontana, direktor

Alen Fontana rođen je 1974. u Slavonskom Brodu. Karijeru u Dukatu započinje 2001. godine kao voditelj tržišta Bosne i Hercegovine u tadašnjoj Luri d.d., nakon čega preuzima funkciju voditelja prodaje za regiju Zagreb, a zatim direktora tržišta za poslovanje u Sloveniji. Od 2006. godine obnaša funkciju direktora prodaje za Hrvatsku, a iste godine postaje član Uprave Dukat grupe za prodaju i logistiku. U siječnju 2010. preuzima funkciju generalnog direktora Dukata za poslovanje u Hrvatskoj. Od travnja 2014. obnaša funkciju direktora Dukata d.d. te zadržava i funkciju direktora Dukata za poslovanje u Hrvatskoj.

Gilles Joseph Stéphane Méziére, direktor

Nadzorni odbor

Daniel Marie Jaouen, predsjednik

Michel Francois Jacques Auguste Peslier, zamjenik predsjednika

Régis Marie Ceyrac, član

Mirko Čulo, član (predstavnik radnika)